DOMOBRANA

domov | ako zacat | krok za krokom | vybuduj si vlastný štát | hľadaj riešenia

Cti predkov svojich, chráň ducha rodiny.
Vyzdvihuj rozum, chráň myseľ rodiny.
Jedz co vypestuješ, chráň zdravie rodiny.
Dbaj na súdržnost, chráň silu rodiny.
Vždy na stráži, chráň pokoj rodiny.
Rodina, to si Ty, tvoja žena, tvoj muž.
Rodina, to sú tvoji rodičia, tvoje deti.
Rodina, to sú i Tvoji priatelia, susedia a všetci Tvoji blízki.
Rodina to je Tvoj národ, z ktorého vzišli Tvoji predkovia.
Rodina, to je Tvoj kraj, Tvoje hory, Tvoje polia, rieky, lúky a háje.
Rodina to je Tvoja vlasť, ktorú vlastníš, avšak len dovtedy, pokiaľ si ju nenecháš vziať.
Rodina, to je Tvoj život. Život bez rodiny nie je roveň ani životu prašivého psa.

- oc -


Keď sa obzrieme spät do histórie, vždy, v každom období, viac či menej, sa ľudia spoliehali na seba a na občinu, ktorej boli súčasťou. Občina bola základom existencie a prežitia, vzájomná súdržnosť ľudí a nezištná pomoc, boli prirodzenou vlastnosťou, ktorá sa tradovala od nepamäti. Moderný svet nás občiny zbavil. Socializmus narušil tradičné ponímanie občiny, avšak ten zásah nebol ešte tak citeľný. Rozvojom dediny – potravinárskej zásobárne, naviazanej na plánované hospodárstvo, zabezpečilo prácu prevažnej časti obyvateľstva vidieka, vďaka čomu mohla zotrvať generačná výmena tradícií, poznatkov i kultúry. Ostala spolupatričnosť, súdržnosť i spoločné záujmy.

Po roku 1989 bol tradičný život dediny drasticky narušený masívnym odchodom prevažne mladšieho obyvateľstva za prácou do miest a do zahraničia. Dediny vymierajú, generačná výmena poznatkov, sociálnych vzťahov i tradícií sa znížila na minimum. Nastal prudký rozvoj individualizmu, zapríčinený novým spôsobom života, nedostatkom času, v prostredí mediálnej propagandy a jej deformácie reality. Médiá začali vytvárať obraz modernej rodiny, kde feminizovaná žena plní v rodine úlohu konkurenta, nie partnera; nedostatok voľného času spôsobuje prenos kompetencií výchovy na televíziu, internet a ulicu. Deti sa chcú podobať zidealizovaným vzorom akčných hrdinov, plných sarkazmu, znevažovania života, zameraných na prízemné biologické ciele. Tieto deformované nikdy nedosiahnuteľné predstavy sa stávajú konfliktným prvkom vzťahu rodič – dieťa, ale i dieťa realita. Výsledkom sú rozbroje, netolerantnosť, niekedy i násilie. V takto postihnutej rodine každý bojuje proti každému. Stabilita rodiny je narušená a dochádza k rozchodu – rozvodu muža a ženy, či odchodu mladých za podradnou prácou do cudziny. Pretrhnutie rodinných väzieb, znevýhodňuje každého jedinca bývalej rodiny, vytvára zvýšené nároky na hmotné zabezpečenie, a čo je najdôležitejšie, vytvára absolútnu závislosť takýchto jedincov na štáte a jeho vzdelávacom, zákonodarnom a ekonomicko-hospodárskom systéme. Vzhľadom na to, že súcasný štátny dirigizmus nenápadne smeruje k totálnemu otrockému systému, strácajú všetci aktéri hned niekoľkokrát. Strácajú sociálne a duševné istoty, ktoré ponúka rodina – pekné slovo, pochopenie, vypočutie problémov, nezištnú pomoc, pohladenie. Nahrádzajú to spovedou, psychológom, ťažkaním si v novinách či pred kamerou, alebo na facebooku. Strácajú i ekonomicky – každý si musí zabezpečiť vlastné bývanie, platiť nájom, či pomoc v prípade choroby, či v starobe. Nedostatok peňazí núti jedinca siahnuť na pôžicku z banky. Tá vytvorí dlhovú špirálu, z ktorej sa prevažná väcšina nikdy už nedostane. Nastupuje pesimizmus, skepsa, pocit bezmocnosti a osamelosti. Zlý psychický stav a stres generuje choroby, zvyšujúce dalšiu finančnú zaťaženost jedinca. Špirála naberá na rýchlosti a duševne „rozladený“ jedinec ma vysokú šancu skoncit pri drogách, alkohole či v najhoršom prípade samovraždou.

Je preto veľmi dôležité uchovávat rodinné puto, je dôležité rozvíjat priateľstvo, súdržnosť a nezištnú pomoc. Je to nielenže ľudské, ale je to jediný spôsob, ako si udržať v tomto besnom svete „vlastnú tvár“. Je dôležité spoznať piliere otrockého systému, ktorý nám budujú mocní tohto sveta, avšak tí mocní, ktorí sú mocnými len dovtedy pokiaľ ich piliere moci akceptujeme – peniaze a finančný systém, médiá, poplatných jedincov vo výkone štátnej moci (vláda, poslanci, štátni úradníci). Týmito piliermi svojej moci manipulujú s naším vedomím a s našimi životmi. Je nemožné prebudiť vedomie všetkých ľudí naraz. Ak by to bolo možné, nikdy by sa naša krajina nedostala tam, kde je teraz – zadĺžená, rozkradnutá a v znacnej miere už i zdevastovaná. Prevažná väcšina médiami manipulovaného obyvateľstva zotrváva v naivite, že naši volení "zástupcovia" ľudu, poslanci všetkých úrovní, že snáď niečo urobia, že sa naše životné podmienky zlepšia. No napriek tejto viere tu máme už takmer 25 rokov systematický rozpredaj všetkého, co sa dalo rozpredať, systematické zadlžovanie súkromnému medzinárodnému bankovému sektoru, zbesilé odlesňovanie, či masívnu ekonomickú podporu darmožráčom. Pravdou však je, že všetci títo ľudmi volení zástupcovia sú poplatní, riadení a vydieraní medzinárodnou mafiou, finančnými korporáciami a rôznymi lobistickými skupinami. Preto je i ekonomicko-politický systém našej krajiny budovaný cieľavedome v prospech týchto parazitujúcich skupín. Urobiť revolúciu a zvrhnúť tento systém je nemožné, pretože jednak sa ľudia nedokážu primerane zorganizovať, jednak nevedia, kto presne je ich skutočný nepriateľ, a čo je najdôležitejšie, korporátny sektor by okamžite infiltroval svoje nastrčené osoby, aby celý prevrat zvrtli nimi požadovaným smerom, ktorého výsledok by mohla byt ešte horšia realita ako tá dnešná. Po reálne príklady nemusíme chodiť do ďalekej minulosti.

Jediným dosiahnuteľným spôsobom navodenia normálneho stavu jestvovania, je odstrihnúť sa od tohto systému a zacať budovať svoj vlastný spôsob života, ktorý tu jestvoval po tisícročia. Hľadať spôsob ako modifikovať historické skúsenosti na nové podmienky existencie, vytvoriť vlastný životaschopný spôsob jestvovania bez direktív a nariadení, bez parazitizmu, v súlade s prírodnými zákonmi, rešpektovaním živlov a slobodného ducha.

Na rozdiel od našich predkov, však musíme čeliť zvýšenému tlaku na naše podvedomie systematickou a prepracovanou psychologickou agresiou, ktorá zo všetkých strán útočí na náš zdravý rozum. Za týmto účelom je nevyhnutné zriadovať domobrany, ktoré umožnia triezvo zmýšlajúcim jedincom odolávat nástrahám a chrániť tak svoju myseľ, i bezpečie svojej rodiny. Bezpečie nielen fyzické, ale i hospodárske a duševné, pretože agresia voči občine zmenila formu. Agresia fyzická sa nenápadne transformovala do agresie ekonomickej a informacnej. Zriaďovanie domobrany umožní odštartovať staronovú éru slobodomyseľnej spolocnosti, umožní najsilnejším a najodvážnejším jedincom občiny ísť príkladom a ukázať ostatným cestu k skutočnému životu. Je to jediný spôsob, ako z bludného kruhu von, pričom stále treba mať na pamäti, že nič nie je zadarmo. Ani sloboda a demokracia. Tie vždy nemusíme hájit so zbraňou v ruke, častokrát postačí i pevné odhodlanie a odvaha robiť veci inak ako je zaužívané. Inak ako to od nás očakávajú paraziti, ktorí nám ponúkajú svoju verziu slobody, svoj obraz demokracie. Je to cesta možno tŕnistá, no vedie k skutocnej slobode a reálnej, dlhodobo udržateľnej prosperite.


Ciele


Ciele - VYŠŠIA FÁZA - VYTVORTE SI VLASTNÝ ŠTÁT!


- oc -